Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


鹿儿岛县 酒店

鹿儿岛的象征“樱岛”是一座直到现在还会定期小规模爆发的活火山,除此之外还有“雾岛山”和“口永良部岛”等火山,也因为这样鹿儿岛里诞生了几座温泉。躺在沙滩上,身上覆盖着被温泉温热过后的沙子的“指宿砂浴温泉”,和出水市稀有的足元涌出温泉(不接触空气从脚下涌出的高级温泉)等,这里拥有多处连温泉专家都会满意的名汤。世界遗产的“屋久岛”也在鹿儿岛县里。

Business in 种子岛

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

加世田酒店 Yoshiya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.2
屋久杉荘

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.8
kagosima kuko hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
HOTEL FUKIAGE-SOU

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Satsuki苑酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

迷迭香酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
Cottage Morinokokage

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
彩虹樱岛

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
度假村 指宿

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
国分都市酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Minsyuku Hoshi-no-sumika

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
京瓷酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
鹿儿岛天文馆附楼麦思特酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
指宿珊瑚海滩酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
山里湖畔的隐密温泉 MIDORI 庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

千鸟庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.0
Hotel Kamoike Plaza

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Guesthouse ryouhuu

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
花紫

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
Business Hotel Oriental Izuro

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
Green rich hotel Kagoshima astronomy building

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
Tashiro Annex

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.2
SakuraSakura温泉

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

奥旅馆

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.0
Kagoshima Dai-ichi Hotel Kamoike

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
B and B Park Hotel Kagoshima

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
雾岛温泉 旅之汤

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
工作室商务酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Kimukyura

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚