Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

onsen

埼玉縣 飯店

這裡有許多「春日部市」、「鷲宮神社」等動畫裡非常有名的景點。縣內有成片江戶風的街景,在「川越」到處是復古的點心店,還有即使在海外鐵道迷中也很受歡迎的「鐵道博物館」,風水寶地「三峯神社」等等。春日部市還有世界最大的地下排水渠「首都圈外郭放水路」,在地下如同神殿般延展,在SNS上傳效果超讚,近年人氣高漲。埼玉縣位於東京相鄰的位置,前行方便,非常吸引人。

Good Rating7.6
Business Hotel Matsui

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.6
Sainomori Country Club Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
Yanagiya Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
MaRRoaD Inn Kumagaya

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating6.8
Hotel New Neo

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

PICA Chichibu

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
Kawagoe Prince Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
Kawagoe Yuyu Land Hotel Sanko

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
AB Hotel Fukaya

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
HOTEL HOUSEN SOKA (Saitama prefecture)

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
HOTEL GREEN CORE SHIRAOKA

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Rainbow Guesthouse (Female only) (Ladies only)

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.6
King Ambassador Hotel Kumagaya

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
Hotel Heritage Toki-no-Yu Onsen

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Kanponoyado Yorii

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
E-Hotel Warabi

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating6.8
Kawagoe Dai-Ichi Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating6.2
AGEO TOBU HOTEL

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
City Inn Tsurugashima

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
APA HOTEL SAITAMA SHINTOSHIN EKI-KITA

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.2
Kumagaya Royal Hotel Suzuki

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating6.8
PERSIMMON HOTEL

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
PIOLAND HOTEL

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Hotel Brillante Musashino

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating6.2
Tokorozawa Daiichi Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.6
Hotel Route-Inn Chichibu

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.4
Ojikaso

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
Saitama Grand Hotel Honjo

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.6
Route-Inn Grantia Hanyu Spa Resort

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Wadoh

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

onsen