Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


鸟取县 酒店

可以骑骆驼散步的、日本最大的沙丘“鸟取沙丘”就位于鸟取县。这里是“名侦探柯南”的作者青山刚昌、“鬼太郎”的作者水木茂的出身县,作为纪念还建成了博物馆。在距离米子鬼太郎机场不远的境港商店街“水木茂道路”上,约800米长的街道立着174座妖怪的铜像。县内有名的三朝温泉地内有许多一日游温泉设施,温泉巡礼也不亦乐乎。

从人气景点搜寻
鸟取县的温泉
Good Rating8.0
Yonago Newurban Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Kaike Seaside Hotel Umi No Shiki

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
KAIENBOU

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
Yonago Town Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
koinoyu

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
Hotel St Palace Kurayoshi

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
Super Hotel Tottori Ekimae

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
Hakuto Kaikan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
Kaike Onsen Shotoen

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
Super Hotel Tottori-Eki Kitaguchi

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Seiryuso

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
Kurayoshi City Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
Royal Hotel DAISEN

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
Kokuminshukusha SHIMEISO

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
Hotel Harvest In Yonago

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.8
Yuraku

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
Oyado Yumehiko

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.0
Hotel Kakuban

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Nono

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Pension Dandan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Shofuso Ryokan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
Mitsui Annex

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Pension Cosmos no Yakata

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Togo Onsen Kosenkaku Yojokan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Mikakunooyado yamadaya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Kaike Kikunoya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
OU Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating4.4
Kanko Business Hotel Kaike onsen

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
Hotel Wakow

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.2
New Business Hotel Alfa

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚