Nasu / Shiobara

Ski resort in Nasu / Shiobara

2 items found
11/28~4/4
Courses12
Lifts6
Longest run distance3,000 m
Maximum gradient25 °
Courses12
Lifts6
Longest run3,000 m
Maximum25 °

Mt.Jeans Nasu Tochigi Prefecture

1219~3/16
Courses5
Lifts2
Longest run distance2,000 m
Maximum gradient25 °
Courses5
Lifts2
Longest run2,000 m
Maximum25 °

Adult 2 people1 night

2021-08-13
USD 320〜
Book